Vyjadřování

Následující informace se týkají vyjadřování v České republice, informace pro Slovensko jsou zde.

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Na základě § 161 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon společnost SUPTel a.s. vydávaná vyjádření k existenci technické infrastruktury. Na vyžádání stavebníka (stavebního úřadu apod.) jsou vydávána dle jednotlivých žádostí vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví SUPTel a.s. Korespondenční adresa pro zasílání žádostí o vyjádření:

SUPTel a.s.
Pobočka Praha
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Další kontaktní údaje:

Tel.: 775 871 042
vyjadrovani@suptel.cz

Náklady spojené se zajištěním vyjádření k existenci technické infrastruktury:

Náklady s poskytnutím jednoho vyjádření při poštovním styku:

  • negativní vyjádření 100,– Kč bez DPH (121,– Kč s DPH)
  • pozitivní vyjádření 250,– Kč bez DPH (302,50 Kč s DPH)

Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Platnost: od 1. března 2010.